Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Bilim Sınavının Zaman ve Yeri Hakkında

Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Bilim Sınavının Zaman ve Yeri Hakkında

24 Ekim 2023 / Salı

Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi bilim sınavı, 26 Ekim Perşembe günü saat 10.30’da, Kat 0’da yer alan 35 numaralı derslikte gerçekleştirilecektir.