Bir İlk:

Bir İlk:

27 Sep 2023 / Wednesday

Bir İlk: "SHAKESPEARE IN CLASS" dersini Cere (Yapay Zeka) ve Prof. Dr. Yavuz DEMİR (Rektör) birlikte veriyorlar.

Aşağıda ifade edilen "SHAKESPEARE IN CLASS" dersinin kısa Muhtevası:

Sanat metinlerinin hem taşıdıkları fikri ve estetik  değer hem de yapılanış hali, alıcısı adına bütüncül ve üretken bir işteşlik ilişkisi ortaya çıkarır.  Bu işteşlik, bilinen tanım boyutunun dışında;  kendi varlığı ile ‘yeniden üretme’ imkanları için bireye  içsel ve özgür bir yolculuk  ihtimali temin eder. Mevcut öğretilerin kısıtlı ve benzeşik dizgisinden kurtulmanın, yeni diziliş ve dizgeleri paradigmatik ve sentagmatik düzlemde gerçekleştirmenin ana vasıtasıdır sanat metinleri üzerinden gerçekleştirilecek olan yolculuk.
Özellikle eğitim 5.0 hedef ve niyetleri bağlamında düşünüldüğünde, yani her bireyin kendi şartlarına uygun eğitim imkan ve ortamlarının denenmeye başladığı bir süreçte, sanat metinlerinin ihtisas eğitiminin ana ekseni içerisine yerleştirilmesi ile yaratıcılık, eleştirel düşünme, tasavvur zenginliği, ikame etme, yer değiştirme gibi vasıfların kazanımı sağlanabilecektir. 
Shakespeare’in eserleri, bu bağlamda, mühendislik ve mimarlık öğrencileri için ‘linear’ algılayış ve kavrayış çizgisini kırmak, ihtimaller katsayısını çoğaltmak, sentetik yapılar kurmak, arz ve biçim kazandırma becerisini ‘altüst edilmiş’ okuma  biçimleri yoluyla kazanmaları adına kullanılabilir..