Ankara Bilim Üniversitesi olarak ArtAnkara’da ‘Su ve Düğüm’ temalı sergimizle yer aldık.

Ankara Bilim Üniversitesi olarak ArtAnkara’da ‘Su ve Düğüm’ temalı sergimizle yer aldık.

20 March 2024 / Wednesday

ARTANKARA Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 7-10 Mart 2024 tarihleri arasında ATO Congresium’da ziyaretçileriyle buluştu. 

Ulusal ve uluslararası galeriler, müzeler, sanat inisiyatifleri, özel koleksiyonlar, sanat okulları, üniversiteler, sanat projeleri ve sanat malzemeleri üreten firmalar yer aldı.

Ankara Bilim Üniversitesi olarak ArtAnkara’da ‘Su ve Düğüm’ temalı sergimizle yer aldık.

Su ve düğüm: Uygarlığın birbirine içkin iki kadim bileşeni... Akışkan doğası ile su, geçiciliği ve zamanı, düğüm ise mesnetlenmeyi ve sonsuzluğu simgeler. Akışkan ve durağan formları bir yandan parametrik ve analog olarak üretirken, bir yandan da bu sürecin kendisini sergiliyoruz. Devindiğimiz mekanda, kavramları görsel-işitsel anlatıya; izleyeni deneyime dahil ediyor, arkaik, kutsal ve teknolojik katmanları bir araya getiriyoruz.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakütesi öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında ‘İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’, ‘Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü’ ve ‘Yeni Medya ve İletişim Bölümü’ ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirdi.

ABÜ ArtAnkara Instagram Hesabı: 
https://www.instagram.com/abuartankara2024?igsh=ZWJ3ZTJuMGZqZjlh

Images